פרוייקטים
 

PCB Technologies LTD: תכנון וניהול מתקן טיפול במים ושפכים

פריגו: ניהול פרוייקט הקמת מתקן טיפול בשפכים

אתר חיריה: תכנון וניהול מתקן טיפול בשפכים

חברת תדביק: ייעוץ בנושאי זיהום אוויר, חומרים מסוכנים ושפכים

אבן קיסר: ביצוע סקר שפכים מפורט


מאפיית גידרון: הקמה ותפעול של מתקן קדם לטיפול בשפכים

משחטת הוד חפר: ביצוע סקר שפכים מפורט

משחטת עוף הנגב: ביצוע סקר שפכים מפורט

תאגיד סובב שפרעם: חוות דעת על חומרים רעילים בשפכים

מחלבת TOMOSY: תכנון עקרוני למתקן טיפול בשפכי המחלבה